Digitala produkter för självledarskap?

SmartCoping erbjuder ett digitalt utvecklingsprogram som innehåller en E-kurs och en webbapp. E-kursen kan liknas vid själva träningsprogrammet medans webbappen ger ett praktiskt träningsverktyg i vardagen, som även kan användas fristående.

E-kurs

Det vi tränar på blir vi bättre på! SmartCopings E-kurs fördjupar dina kunskaper om hjärnan och ger dig ett mer komplett träningsupplägg med guidning och stöd i din utveckling. Tillägna dig användbar kunskap och stärk ditt självledarskap i lugn och ro, när det passar dig!

Premiär i februari 2021!

Webbapp

SmartCoping erbjuder dig ett lättillgängligt digitalt träningsverktyg i form av en webbapp. Den hjälper motivationen på traven och synliggör framstegen. Du får även tillgång till en enkel Guide i appen som i korta videofilmer ger vägledning med glimten i ögat. Alltid nära till hands!

Kom igång redan idag!

Implementering?

Köp en enstaka licens eller erbjud utvecklingsprogrammet respektive webbappen till hela företaget.

I utvecklingsprogrammet ingår e-kursen samt en användarlicens för webbappen som gäller i 6 månader.

Vill du erbjuda SmartCoping till hela företaget så tecknar vi ett samarbetsavtal. Det enda åtagandet för dig som kund blir då att tillhandahålla kontaktuppgifter (namn och e-post) för de anställda som omfattas av erbjudandet.

Så snart samarbetet är avtalat sköter SmartCoping resten av implementeringen och administrerar användarprocessen. Du som kund faktureras inte för fler användarlicenser än vad dina anställda registrerar sig för. Det är både smidigt och prisvärt.

Introducera SmartCoping?

Välj hur SmartCoping skall presenteras på arbetsplatsen!

  1. Inspirationsföreläsningen ”Ta din utveckling i egna händer” (ca 1 h) ges IRL eller på videolänk till berörd personal. Syftet är att introducera erbjudandet men även att på bred front inspirera till ett utvecklat självledarskap och sunda copingstrategier. Därefter görs en digital intresseanmälan.
  2. Digitalt utskick. Denna innehåller en kort videointroduktion till SmartCoping, erbjudandet samt en intresseanmälan.
  3. Antalet licenser bestäms på annat sätt, t ex som del i ett OSA-arbete eller i en rehabprocess.

När de anställda har lämnat intresseanmälan och antalet licenser är fastställda erhåller användarna inloggningsuppgifter till utvecklingsprogrammet respektive webbappen. Först därefter faktureras du som kund.

Extra tjänster?

Inkludera ett enskilt Kom-igång-coachsamtal på 45 min via videolänk.

Denna tjänst syftar till att hjälpa användaren igång med SmartCoping men också att identifiera användarens förbättringsmål för en bra start. Samtalet ges av legitimerad psykolog och sker under sekretess, men utgör inte en psykologisk behandling.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna så berättar vi utförligare om upplägg och pris.

Kontakt

Webbappen

Vill du stärka ditt självledarskap med hjälp av ett digitalt verktyg i vardagen?

  • Webbappen ger ett praktiskt stöd att åstadkomma konkreta beteendeförändringar samtidigt som användaren stärker sin motivation och självreglerande förmågor.

  • Appen fungerar fristående, särskilt om det redan finns en tydlig idé om vilka förändringar som önskas. Det kan handla om specifika beteendeförändringar eller konkreta aktiviteter som man vill börja med eller slutföra, men som skjuts på.

  • Är utvecklingsbehovet mer diffust kan webbappen med fördel kombineras med ett Kom-igång-coachsamtal.

  • I verktyget får du arbeta med konkreta målbeteenden samt registrera och följa upp dina framsteg.

  • Ta hjälp av guiden som innehåller 15 korta videofilmer.

  • I appen ingår även 6 mailutskick för kunskap, inspiration och information.

  • Användarlicensen gäller i 6 månader. I samtliga licenser ingår teknisk support.

Webbappen är inte en programvara som installeras på användarens enhet, utan en så kallad PWA som sparas som en genväg på mobilens eller läsplattans hemskärm. Data som användaren uppger i webbappen är inte tillgängliga för utomstående. Data lagras och hanteras på ett säkert sätt inom EU enligt branschstandard.

”Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.”
– Jim Rohn