Vill du ta din utveckling i egna händer?

SmartCoping ger dig ett digitalt stöd för starkare självledarskap

1-10 licenser
900 kr per användare

1-10 licenser + Kom-igång-coach
1699 kr per användare
11- fler licenser
850 kr per användare

11- fler licenser + Kom-igång-coach
1599 kr per användare
Introduktionsföreläsning Videolänk
5990 kr per föreläsning

Introduktionsföreläsning IRL
6990 exkl omkostnader

Introduktion digitalt utskick
Kostnadsfritt
Licens för arbetsgrupper
Kontakta SmartCoping för upplägg och lösningar
Priser är angivna exklusive moms.
Samarbetsavtalet och ingående användarlicenser gäller i 6 månader. I samtliga licenser ingår teknisk support samt kunskapsutskick till fakturerade användare för information och inspiration. Webbappen är inte en programvara som installeras på användarens enhet, utan en så kallad PWA som sparas som en genväg på mobilens eller läsplattans hemskärm. Data som användaren uppger i webbappen är inte tillgängliga för utomstående. Data lagras och hanteras på ett säkert sätt inom EU enligt branschstandard.

Implementering

Användarprocessen kan påbörjas på tre olika sätt:
  1. Introduktionsföreläsningen Ta din utveckling i egna händer & må och prestera bättre (ca 1 h) ges IRL eller på videolänk till berörd personal. Syftet är att introducera erbjudandet men även att inspirera till ett utvecklat självledarskap och sunda copingstrategier. Därefter görs en digital intresseanmälan.
  2. Endast digitalt utskick utgår till personalen. Denna innehåller en kort videointroduktion till SmartCoping, erbjudandet samt en intresseanmälan.
  3. Antalet licenser är bestämt på annat sätt, t ex som del i ett OSA-arbete eller i en rehabprocess.
När de anställda har lämnat intresseanmälan och antalet licenser är fastställda erhåller användarna inloggningsuppgifter till webbappen. Först därefter faktureras du som kund.

Det finns också möjlighet att inkludera enskilda Kom-igång-coachsamtal på 45 min via videolänk. Denna tjänst syftar till att hjälpa användaren igång med webbappen men också att förtydliga användarens förbättringsbehov och möjliga målbeteenden för en bra start. Samtalet ges av legitimerad psykolog och sker under sekretess, men utgör inte en psykologisk behandling.

Varför mental friskvård?

De flesta associerar friskvård med fysisk träning. Fysisk aktivitet är förstås en utmärkt väg till en frisk och stark kropp. Många företag ser också förtjänster med träning och sponsrar sina anställda med gym- eller träningskort. Sagolikt bra! Det är ännu smartare att även erbjuda mentala träningsverktyg som stärker självledarskapet och förebygger ohälsa.

På samma sätt som vid fysik aktivitet så passar olika träningsformer olika individer. Vissa tycker om att gymma medans andra hellre cyklar eller spelar golf etc. Det gäller även för mental styrketräning. Vissa mår bäst av att träffa en psykolog, andra hittar sitt bollplank i en klok partner eller kollega medans det finns de som vill ta sin personliga utveckling mer i egna händer. Då är ett digitalt träningsverktyg ett utmärkt alternativ.

SmartCoping är ett kostnadseffektivt och lättillgängligt verktyg för att åstadkomma hälsosamma prestationer och beteendeförändringar. Den mentala styrketräningen sker på användarens villkor och stimulerar samtidigt det egna ansvaret vilket gör användaren mer handlingsbenägen. Det mår företaget bra av också. Win-win med andra ord!
”The only thing we know about the future is that it will be different”
– P Drucker
SmartCoping drivs av Mindleap AB.
Orgnr:  556808-7612
Webbapplikationen har möjliggjorts i samarbete med Thnx Innovation i Umeå samt medfinansierats av Region Västerbotten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Vill du veta mer? Kontakta oss på 070-3046050.

Läs om våra Allmänna villkor och vår Intergritetspolicy.