Vill du ta din utveckling i egna händer?

SmartCoping ger dig ett digitalt stöd för starkare självledarskap

SmartCoping, för vem?
För chefer
Vässa ditt självledarskap och förmågan att ta dig an utmaningar i rollen som ledare med hänsyn till motivationsfaktorer och självreglering.

Öka samtidigt förståelsen för medarbetarnas inre trösklar och hur du i din tur ger stöd till önskvärd förändring.
För medarbetare
Ger dig som medarbetare möjlighet att stärka egna copingstrategier eller nå andra önskvärda beteendeförändringar för ökad balans mellan hälsa och prestation såväl i arbetet som privatlivet. Ta utvecklingen i egna händer och nå förändring på ett hälsosamt sätt.
För arbetsgrupper
Använd SmartCoping webbapp i det sociala och organisatoriska arbetsmiljöarbetet. Utvecklas tillsammans mot gemensamma arbetsmiljömål där var och en bidrar med individuella målbeteenden som gör skillnad i praktiken.

Stärk gruppdynamiken genom att låta medarbetarna samlas runt ett framåtsyftande utvecklingsverktyg som fokuserar på resurser och det som fungerar.
För behandlare
Verktyget SmartCoping webbapp kan även användas av dig som behandlare i det egna klientarbetet exempelvis när behovet gäller konkreta beteendeförändringar eller exponering vid ångestrelaterade tillstånd hos klienter etc.

Vad ligger bakom?

Mindleap AB driver SmartCoping med syftet att göra kunskap om självledarskap och hälsosam coping lättillgänglig och användbar i praktiken. 

SmartCoping bygger på vetenskap, beprövade metoder och erfarenheter som finslipats under 16 år av psykologiskt arbete riktat till medarbetare och chefer inom privata företag och offentliga organisationer.

Den teoretiska plattformen omfattar i huvudsak motivationsteori (SDT), KBT och Positiv psykologi samt forskning som rör hjärnan, stress och fysisk aktivitet. Stor inspiration har också hämtats från utvecklingsmetoden Solution Focus.

Med SmartCoping vill vi göra det komplicerade enklare och mer motiverande för dig som användare, på dina villkor!

Varmt välkommen!

OBS! SmartCoping utgör inte en psykologisk behandling.
Om du själv upplever eller har en anställd eller närstående som uppger psykisk ohälsa rekommenderas rådgivning hos läkare eller psykolog.

"A smooth sea never made a skilled sailor.”
– Franklin D Roosevelt
SmartCoping drivs av Mindleap AB.
Orgnr:  556808-7612
Webbapplikationen har möjliggjorts i samarbete med Thnx Innovation i Umeå samt medfinansierats av Region Västerbotten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Vill du veta mer? Kontakta oss på 070-3046050.

Läs om våra Allmänna villkor och vår Intergritetspolicy.