SmartCoping för företag

Investera i företagets viktigaste resurs – personalen!

Har du medarbetare eller chefer som springer för fort och gör mer än de orkar? Anar du att det finns outnyttjad potential på annat håll? Eller, ser du medarbetare som kämpar med att anpassa sig till förändring med risk för ohälsa eller beteendemönster som består.

Vi har ett arbetsliv i förändring där både frihetsgraden och det egna ansvaret i arbetet ökar för många. Tidigare åkte vi till arbetsplatsen. Idag fäller många upp laptopen på köksbordet. Tidigare styrdes medarbetarna av en tydlig yttre hand. Idag sätter vi egna gränser och påverkar vårt arbetsutförande i nära samverkan med kollegor, kunder och leverantörer.

Tydliga mål och riktlinjer i det yttre är en hygienfaktor för en sund verksamhet. Samtidigt är det svårt att styra över komplexa behov i verksamheter eller hos kunder och klienter. Det blir särskilt kännbart när kraven överskrider egna resurser i nuet.

På kort sikt kan vi lägga in en överväxel. Vi kan prestera över våra resurser och låna energi av morgondagen. Ja, eller stoppa huvudet i sanden och hoppas på det bästa. Men, inte hur länge som helst.

På långt sikt utarmas nämligen organisationen om enskildas överlevnadsstrategier får ta större plats, än att aktivt utveckla och ta vara på möjligheter i verksamheten. Kunskap om hjärnan avslöjar dessutom att vi aldrig kan bortse från kroppens energimässiga balans om vi också vill prestera över tid.

En hållbar organisation förutsätter därför medarbetare och chefer som utövar ett starkt självledarskap – som bemästrar förändring i det yttre och som effektivt påverkar egna beteenden och skapar hälsa i det inre.

Vill du också bygga en hållbar organisation som både mår bra och presterar? Hos SmartCoping hittar du användbar kunskap och verktyg för utveckling!

LÅT OSS TA KONTAKT

För chefer

Många chefer vittnar om svårigheter att räcka till. Smartcoping vässar självledarskapet och förmågan att sätta gränser, prioritera och skapa uthållighet som ledare med hänsyn till motivation, självreglering och balans.

Öka förståelsen för egna och andras inre trösklar och hur krav och stöd bäst anpassas.

För medarbetare

Utvecklingsprogrammet ger dig som medarbetare verktyg att bättre hantera förändring, stärka egna copingstrategier eller nå specifika beteendeförändringar för ökad balans mellan hälsa och prestation i livet.

Ta utvecklingen i egna händer och skapa förändring på ett hälsosamt sätt.

För grupper

Genomför programmet med dina kollegor och supporta varandra på bred front.

Använd webbappen i det sociala och organisatoriska arbetsmiljöarbetet. Låt medarbetarna samlas runt ett framåtsyftande utvecklingsverktyg som fokuserar på resurser och det som fungerar.

Involvera de viktigaste resurserna på arbetsplatsen!

Föreställ dig en framtid där du och dina kollegor…

 • Tar eget och gemensamt ansvar och initiativ i ett aktivt självledarskap

 • Upplever ökad balans och har verktyg att göra viktiga prioriteringar i arbetsutförandet

 • Känner styrka och uthållighet att styra tankar och beteenden mot egna ambitioner och önskvärda mål

 • Praktiserar en sund självomsorg som också medger ett sunt samspel med omgivningen

 • Bättre hanterar stress och känslomässigt krävande situationer

 • Hushåller effektivt med egen energi, särskilt under press

 • Väljer och förmår att fokusera på det som är som möjligt att påverka

 • Lättare vänder motgång till utveckling och lösningar

Vad skulle det göra för skillnad på din arbetsplats?

LÅT OSS TA KONTAKT

Vad innehåller SmartCoping?

Smartcoping erbjuder er ett komplett digitalt utvecklingsprogram.

Programmet innehåller allt du och dina kollegor behöver för att ta utvecklingen i egna händer, SmartCopings E-kurs, Webbapp och Kom-igång-support!

Modul 1 provar ni utan kostnad!

E-kurs laptop mobil headset Webbapp E-kurs Support

50% rabatt under hela januari och februari för dig som tecknar samarbetsavtal!

Fira in det nya året med SmartCoping!

UTFORSKA MÖJLIGHETER

SmartCoping FTG

Allt-i-ett paket som inkluderar E-kurs + webbapp + Kom-igång-support!

Pris: 3400 kr exkl moms per användare.

Prova 1:a Modulen
UTVECKLINGSPROGRAMMET

SmartCoping FTG

 • E-kurs: 6 moduler med 5-10 kunskapsavsnitt för självstudier

 • Välj mellan videopresentation eller text
 • Träningsavsnitt för egen reflektion och Quests som utmanar

 • Tillgång till webbapp för strukturerad träning av självledarskapet

 • Ställ frågor direkt till kursansvarig och dela erfarenheter på kursens diskussionsforum

 • Utvecklas i lugn och ro under 12 månader

E-kursens upplägg

Utvecklas i din egen takt!

Modulerna med dess kunskapsavsnitt bearbetas bäst i kronologisk ordning, men kan förstås utforskas huller om buller. Rekommenderat är att disponera cirka 6 veckor om modulernas träningsavsnitt följs.

Kursavsnitt

Introducerar SmartCoping och utvecklingsprogrammets upplägg samt tar ut riktningen för utvecklingsresan.

 1. Kursinnehåll
 2. 1. Introduktion
 3. Välkommen till SmartCoping
 4. Innan du fortsätter
 5. Det här kan du förvänta dig
 6. Vi har det bra idag…
 7. Ditt episka äventyr
 8. Är du redo?
 9. Träning #1

Beskriver innebörden och nyttan i ett gott självledarskap och god coping, likaså betydelsen av mental styrketräning i vardagen.

 1. 2. Självledarskap
 2. Ta livet i egna händer
 3. Betydelsen av självledarskap
 4. Ett robust självledarskap
 5. Förändra eller bemästra
 6. Mental styrketräning
 7. Träning #2
 8. Hitta till webbappen

Förklarar hjärnans funktion och fördelarna med att lära känna den bättre när det kommer till att leda sig själv.

 1. 3. Inte utan hjärnan
 2. Du har en vapendragare
 3. En kroppsbudget i balans
 4. Avancerade gissningar
 5. Dina glasögon mot världen
 6. Felkalkyler kostar
 7. Nyfikenhet ger förändring
 8. Hjälp eller stjälp?
 9. Träning #3

Tittar närmare på hur vi skapar förändring och konkret tränar självledarskapet i linje med egna ambitioner.

 1. 4. Skapa action
 2. Genvägen förbi framtiden
 3. Detaljerna gör skillnaden
 4. Öka lyhördheten i nuet
 5. Motivation som stärker
 6. Påverka tröskelupplevelsen
 7. Kom igång
 8. Fokusera på framstegen
 9. Omfamna snedstegen
 10. Träning #4

Presenterar funktionella copingstrategier för vardagen med syftet att nå en hälsosam disponering av egna resurser.

 1. 5. Smartcoping
 2. Stå still och ta fart
 3. Supercharga nuet
 4. Hälsosamma gränser
 5. Frigör tid
 6. Mirakelpillret fysisk aktivitet
 7. Hacka hjärnan
 8. Ett liv i balans
 9. Träning #5

Belyser hur de svårigheter som kan uppstå bäst bemästras, både när livet sätter sig på tvären och i själva träningen av självledarskapet.

 1. 6. Konsten att bemästra
 2. Stäm i bäcken
 3. Livet på tvären
 4. Motståndskraft
 5. Kom ihåg kroppsbudgeten
 6. När självledarskapet kör fast
 7. Ditt episka äventyr fortsätter
 8. Träning #6
 9. Innan du lämnar SmartCoping
WEBBAPPEN

Med träningen nära till hands

Appen hjälper användaren att föra en resursstärkande och framstegsfokuserad dialog vid etablering av nya vanor och i träningen av ett aktivt självledarskap. Alltid nära till hands!

 • Ger strukturerad träning för ett starkare självledarskap

 • Stärker självreglerande förmågor

 • Bygger utvecklingen på resurser och styrkor

 • Fokuserar på värdefulla målaktiviteter

 • Stärker motivationen och synliggör framsteg

 • Innehåller enkel guide för vägledning

 • Utgår från träningsuppgifter i E-kursen, men kan även användas fristående vid beteendeförändring

Webbappen är en så kallad PWA som sparas som en genväg på mobilens eller läsplattans hemskärm. Data som användaren uppger i webbappen är inte tillgängliga för utomstående. Data lagras och hanteras på ett säkert sätt inom EU enligt branschstandard.

Webbapp, träningsverktyg alltid nära till hands
Prova APPEN

Säkra en bra start

För den som önskar ingår en Kom-igång-support på 30 min via videolänk!

Denna tjänst syftar till att hjälpa användaren igång med SmartCoping, likaså att identifiera användarens förbättringsmål för en bra start. Supporten sker under sekretess.

Ta fart i grupp!

SmartCoping Grupp: Få extra stöd genom att utforska självledarskapet i grupp.

Pris: 6500 kr exkl moms per deltagare.

Vill du eller dina medarbetare hellre utvecklas och lära med andra eller önskar extra struktur och stöd så kan utvecklingsprogrammet med fördel bearbetas i grupp om 6-12 deltagare. Självklart har deltagaren samma tillgång till E-kursen och webbappen, men med skillnaden att Kom-igång-supporten ersätts av 5 stycken gruppträffar á 1,5 h på videolänk. Träffarna förläggs med 2 veckors mellanrum.

 • Gemensam genomgång av respektive modul och dess innehåll.

 • Utrymme att ställa frågor, dela erfarenheter och få support av programledaren och övriga deltagare.

 • Bearbetning av träningsavsnitt som ger den egna träningen ett tydligt startskott.

 • Support mellan träffarna via E-kursens diskussionsforum.

Utvecklingsprogrammet i grupp pågår under 8 veckor. Programmet är inte en gruppterapi utan skall användas som ett stöd för egen utveckling och gemensam inlärning.

UTFORSKA MÖJLIGHETER

Introducera SmartCoping?

Välj hur SmartCoping skall presenteras på arbetsplatsen, prova först och betala sen. Köp enstaka licens eller erbjud utvecklingsprogrammet till hela företaget!

Vill du erbjuda SmartCoping till hela företaget så tecknar vi ett samarbetsavtal och skissar fram ett upplägg som passar Er. Därefter sköter SmartCoping resten av implementeringen och administrerar användarprocessen. Företaget faktureras inte för fler användarlicenser än vad dina anställda registrerar sig för. Smidigt och prisvärt.

Låt oss ta kontakt

På sitt sätt friskvård

Många associerar friskvård med fysisk träning. Fysisk aktivitet är förstås en utmärkt väg till en frisk och stark kropp.

Många företag ser också förtjänster med träning och sponsrar sina anställda med gym- eller träningskort. Sagolikt bra!

Det är ännu smartare att även erbjuda mentala träningsverktyg som stärker självledarskapet och förebygger ohälsa.

På samma sätt som vid fysisk aktivitet så passar olika träningsformer olika individer. Vissa tycker om att gymma medans andra hellre cyklar eller spelar golf etc. Det gäller även för mental styrketräning.

Vissa mår bäst av att träffa en psykolog, andra hittar sitt bollplank i en klok partner eller kollega, medans det finns de som vill ta sin personliga utveckling mer i egna händer. Då är ett digitalt träningsverktyg ett utmärkt alternativ eller komplement.

Den mentala styrketräningen sker på användarens villkor och stimulerar samtidigt handlingspotentialen. Det mår företaget bra av också. Win-win med andra ord!

Webbapp, träningsverktyg alltid nära till hands

Hej, vill du veta mer om bakgrunden?

Mitt namn är Pernilla Forsberg Tiger, legitimerad psykolog specialiserad inom utvecklingsmetoden lösningsfokus i organisatoriskt arbete. Sedan början av 2000-talet har jag haft förmånen att utveckla mjukvaran i arbetsmiljöer – människorna.

Med en fot i teori och modern vetenskap och den andra i löpande konsultverksamhet har jag genom åren hjälpt medarbetare och chefer att utvecklas professionellt för att nå optimala prestationer och god hälsa.

Vetgirighet, utveckling och nya utmaningar löper som en röd tråd. Jag brinner för att sprida lösningsfokus och är aktiv medlem i två internationella nätverk för lösningsfokus – SOLWorld och SFiO, samt medförfattare till boken ”Psykologi på Jobbet” (Liber).

Med Umeå som bas, fast förankrad i den norrländska myllan, har min äventyrslust låtit mig upptäcka olika hörn av världen på min mountainbike i så kallade stage races.

I de extrema påfrestningar som internationella flerdagarstävlingar innebär har jag integrerat erfarenheterna som gjorts i det egna ledarskapet med psykologisk kunskap för att nå optimal prestation och hälsa.

Summan av vetenskap, erfarenheter och verktyg som bekräftas av modern forskning om hjärnan och som också ligger till grund för SmartCoping!

Vill du också göra skillnad med SmartCoping? Varmt välkommen att kontakta mig!

Ta kontakt idag

Söker du istället en sparringpartner IRL så är du varmt välkommen till Mindleap!

www.mindleap.se