Vill du ta din utveckling i egna händer?

SmartCoping ger dig ett digitalt stöd för starkare självledarskap

SmartCoping ger dig digitala redskap för mental styrketräning

Stärker din förmåga att styra tankar och beteenden mot önskvärda mål

Tränar dina färdigheter att hantera stressfyllda eller känslomässigt krävande situationer

Med SmartCoping har du alltid din personliga utveckling nära till hands i mobilen

*|END:WEB_VIDEO|*

SmartCoping vilar på en stabil grund av vetenskap, beprövade metoder och erfarenheter som finslipats under 16 år av psykologiskt arbete

"Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.”
– Jim Rohn
SmartCoping drivs av Mindleap AB.
Orgnr:  556808-7612
Webbapplikationen har möjliggjorts i samarbete med Thnx Innovation i Umeå samt medfinansierats av Region Västerbotten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Vill du veta mer? Kontakta oss på 070-3046050.

Läs om våra Allmänna villkor och vår Intergritetspolicy.