Låt prestationer gå hand i hand med god hälsa och ett liv i balans! SmartCoping vill uppmuntra fler människor att ta sin personliga utveckling i egna händer för ökat välbefinnande.

Har du svårt att räcka till för allt och alla, samtidigt som dina behov hamnar sist på priolistan?

SmartCoping ger dig kunskap och redskap för ökad balans och modet att göra viktiga prioriteringar.

Har du ambitioner och vill ta tag i viktiga saker men får sedan svårt att följa din plan?

Med SmartCoping stärker du din uthållighet och förmågan att styra tankar och beteenden mot önskvärda mål.

Känner du negativ stress i allmänhet eller vid krav på förändring?

SmartCoping tränar din förmåga att hantera stress och känslomässigt krävande situationer.

Anar du att det är lättare att förändra dig själv än omständigheterna, och vill ta nästa steg?

SmartCoping ger dig startskottet. Med din personliga utveckling nära till hands tryggar du målgång.

Vi gör kunskap om självledarskap och hälsosam coping lättillgänglig och praktiskt användbar!

App + E-kurs = Digitalt utvecklingsprogram

För chefer och medarbetare!

Läs mer

Varför krångla till det?

Det finns ett stort utbud inom om ledar- och personlig utveckling. Allt från att kategorisera människor i olika färger till mer komplicerade analyser att förstå oss själva och omvärlden.

Även om det kan vara en bra start så räcker det inte med att göra exakt rätt analyser eller att veta vad vi borde göra. Så länge du inte förmår dig själv att skrida till handling blir det svårt att påverka läget för egen del eller för dom du samspelar med.

Med SmartCoping fokuserar vi istället på det konkreta när det kommer till att styra och motivera oss själva i linje med ambitioner och betydelsefulla värderingar. Mer än bara prat och utan komplicerade big $$$ words!

Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

SmartCoping för företag

Chefer

Många chefer vittnar om svårigheterna att räcka till. Utvecklingsprogrammet vässar ditt självledarskap och förmågan att sätta gränser, att prioritera och skapa uthållighet i rollen som ledare med hänsyn till motivationsfaktorer, självreglering och egen balans.

Öka samtidigt förståelsen för medarbetarnas inre trösklar vilket i sin tur ger idéer för hur ditt stöd bäst anpassas.

Medarbetare

Utvecklingsprogrammet ger dig som medarbetare möjlighet att stärka egna copingstrategier eller nå andra önskvärda beteendeförändringar för ökad balans mellan hälsa och prestation såväl i arbetet som privatlivet.

Ta utvecklingen i egna händer och nå förändring på ett hälsosamt sätt.

Arbetsgrupper

Genomför utvecklingsprogrammet med dina kollegor och supporta varandras utveckling.

Webbappen kan även användas som stöd i det sociala och organisatoriska arbetsmiljöarbetet genom att låta enskildas målbeteenden bidra till gruppens gemensamma utvecklingsmål.

Stärk gruppdynamiken genom att låta medarbetarna samlas runt ett framåtsyftande utvecklingsverktyg som fokuserar på resurser och det som fungerar.

Kontakta oss

SmartCoping vilar på en stabil grund av evidensbaserad vetenskap, beprövade metoder och erfarenheter som finslipats under 18 år av psykologiskt arbete i organisationer

På sitt sätt friskvård!

Många associerar friskvård med fysisk träning. Fysisk aktivitet är förstås en utmärkt väg till en frisk och stark kropp. Många företag ser också förtjänster med träning och sponsrar sina anställda med gym- eller träningskort. Sagolikt bra! Det är ännu smartare att även erbjuda mentala träningsverktyg som stärker självledarskapet och förebygger ohälsa.

På samma sätt som vid fysik aktivitet så passar olika träningsformer olika individer. Vissa tycker om att gymma medans andra hellre cyklar eller spelar golf etc. Det gäller även för mental styrketräning. Vissa mår bäst av att träffa en psykolog, andra hittar sitt bollplank i en klok partner eller kollega, medans det finns de som vill ta sin personliga utveckling mer i egna händer. Då är ett digitalt träningsverktyg ett utmärkt alternativ eller komplement.

SmartCoping ger kostnadseffektiva och lättillgängliga verktyg för att åstadkomma hälsosamma prestationer och beteendeförändringar. Den mentala styrketräningen sker på användarens villkor och stimulerar samtidigt handlingspotentialen. Det mår företaget bra av också. Win-win med andra ord!

Nyfiken?

”Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.”
– Jim Rohn

Vad ligger bakom?

Mindleap AB driver SmartCoping med syftet att göra kunskap om självledarskap och hälsosam coping lättillgänglig och användbar i praktiken.

SmartCoping bygger på evidensbaserad vetenskap, beprövade metoder och mångåriga erfarenheter av psykologiskt arbete riktat till medarbetare och chefer inom privata företag och offentliga organisationer.

Den teoretiska plattformen omfattar i huvudsak motivationsteori (SDT), KBT och Positiv psykologi samt forskning som rör hjärnan och sambandet mellan psykiskt välbefinnande och fysisk aktivitet. Stor inspiration har också hämtats från utvecklingsmetoden Solution Focus (Lösningsfokus).

Med SmartCoping vill vi göra det komplicerade enklare och mer motiverande för dig som användare, på dina villkor!

Varmt välkommen!

OBS! SmartCoping utgör inte en psykologisk behandling eller terapi. Om du själv upplever eller har en anställd eller närstående som uppger psykisk ohälsa rekommenderas rådgivning hos läkare eller psykolog.