Självledarskap för hållbara prestationer

SmartCoping ger dig digitalt stöd för personlig utveckling och vänder sig till både företag och privatpersoner!

Har du råd att inte investera i dig själv eller i din personal? Sannolikt inte! Tiderna då vi kunde hålla telefonnummer, födelsedagar och veckoplaneringar i huvudet är sedan länge förbi.

I dag vill det sig att vi har funktionella verktyg och förhållningssätt för en hälsosam disponering av vår energi som också ger goda prestationer.

Även gamla hundar får lära sig sitta i en värld som snurrar allt snabbare. Hur vi leder oss själva i samspel med inre och yttre resurser blir därför en nyckelfaktor om vi vill främja en positiv utveckling.

SmartCoping paketerar användbar kunskap och effektiva verktyg för ett starkare självledarskap i ett lättåtkomligt format!

Likt ett gymkort, som tränar den mentala styrkan!

FÖRETAG
PRIVATPERSON

Känns det bekant?

Självledarskap för ökad balans

Har du svårt att räcka till för allt och alla, samtidigt som dina behov hamnar sist på priolistan?

  • SmartCoping ger dig kunskap och redskap för ökad balans och modet att göra viktiga prioriteringar.

Självledarskap stärker självlreglerande förmågor

Har du ambitioner och vill ta tag i viktiga saker men får sedan svårt att följa din plan?

  • Med SmartCoping stärker du din uthållighet och förmågan att styra tankar och beteenden mot önskvärda mål.

SmartCoping tränar din mentala styrka

Känner du negativ stress i allmänhet eller vid krav på förändring i det yttre eller inre?

  • SmartCoping tränar din förmåga att hantera stress och känslomässigt krävande situationer.

Hantera förändring med rätt copingstrategier

Anar du att det är lättare att förändra dig själv än saker i det yttre, och vill ta nästa steg?

  • SmartCoping ger dig startskottet. Med din personliga utveckling nära till hands tryggar du målgång.

E-kurs + App!

SmartCoping erbjuder ett digitalt utvecklingsprogram som innehåller en E-kurs och en webbapp. E-kursen kan liknas vid ett träningsprogram medans webbappen ger ett träningsverktyg i vardagen.

Utvecklas på dina egna villkor med stöd av 6 videomoduler nära till hands, när det passar dig!

Webbapp, träningsverktyg alltid nära till hands

Kursavsnitt

Introducerar SmartCoping och utvecklingsprogrammets upplägg samt tar ut riktningen för utvecklingsresan.

Beskriver innebörden och nyttan i ett gott självledarskap och god coping, likaså betydelsen av mental styrketräning i vardagen.

Förklarar hjärnans funktion och fördelarna med att lära känna den bättre när det kommer till att leda sig själv.

Tittar närmare på hur vi skapar förändring och konkret tränar självledarskapet i linje med egna ambitioner.

Presenterar funktionella copingstrategier för vardagen med syftet att nå en hälsosam disponering av egna resurser.

Belyser hur de svårigheter som kan uppstå bäst bemästras, både när livet sätter sig på tvären och i själva träningen av självledarskapet.

Vi gör kunskap om självledarskap och hälsosam coping lättillgänglig och praktiskt användbar, för dig i arbetslivet eller som privatperson!

FÖRETAG
PRIVATPERSON

50% rabatt under hela januari och februari med rabattkoden: jan2022

En stärkande start på 2022!

Vad säger deltagarna?

Det som är den stora positiva saken med utvecklingsprogrammet är att man kan göra detta när man själv har tid och när man själv känner att man är mottaglig för att göra förändring. Det blir på mina egna villkor att genomföra det och på en plats och tid som känns bekväm och trygg. På så sätt kan jag själv skapa den allra bästa förutsättningen för att ta till mig av alla lärdomar som utvecklingsprogrammet ger.

Emma, Umeå

Självledarskap som fokuserar på det konkreta

Varför krångla till det?

Det finns ett stort utbud inom om ledar- och personlig utveckling. Allt från att kategorisera människor i olika färger till mer komplicerade analyser att förstå oss själva och omvärlden.

Även om det kan vara en bra start så räcker det inte med att göra exakt rätt analyser eller att veta vad vi borde göra. Så länge du inte förmår dig själv att skrida till handling blir det svårt att påverka läget för egen del eller för dom du samspelar med.

Med SmartCoping fokuserar vi istället på det konkreta när det kommer till att styra och motivera oss själva i linje med ambitioner och betydelsefulla värderingar. Mer än bara prat och utan komplicerade big $$$ words!

SmartCoping vilar på en stabil grund av evidensbaserad vetenskap, beprövade metoder och erfarenheter som finslipats under 18 år av psykologiskt arbete i organisationer

Vad ligger bakom?

Mindleap AB driver SmartCoping med syftet att göra kunskap om självledarskap och hälsosam coping lättillgänglig och användbar i praktiken.

SmartCoping bygger på evidensbaserad vetenskap, beprövade metoder och mångåriga erfarenheter av psykologiskt arbete riktat till medarbetare och chefer inom privata företag och offentliga organisationer.

Den teoretiska plattformen omfattar i huvudsak Positiv psykologi, motivationsteori (SDT) och KBT, samt forskning som rör hjärnan och sambandet mellan psykiskt välbefinnande och fysisk aktivitet. De praktiska verktygen har framför allt hämtats från utvecklingsmetoden Solution Focus (Lösningsfokus).

Med SmartCoping vill vi göra det komplicerade enklare och mer motiverande för dig som användare. På dina villkor!

Varmt välkommen!

WWW.MINDLEAP.SE

OBS! SmartCoping utgör inte en psykologisk behandling eller terapi. Om du själv upplever eller har en anställd eller närstående som uppger psykisk ohälsa rekommenderas rådgivning hos läkare eller psykolog.

”Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.”
– Jim Rohn